Sieć centrów sąsiedzkich w Gdyni

Miejsca rozwoju zainteresowań i realizacji pomysłów mieszkańców

RODO

Ochrona danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w polityce prywatności portalu internetowego www.lis.gdynia.pl, w klauzuli informacyjnej ogólnej oraz klauzuli informacyjnej dotyczącej monitoringu wizyjnego. Jednocześnie informujemy, że dane są przetwarzane przez LIS w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kontakt: Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Aleksandra Cnota-Mikołajec, e-mail: iod@eduodo.pl  

Zmień kontrast na:

Zmień wielkość czcionki:

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.przystań.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.przystan.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.